zpět na Havířovský kvaš

28.února 2006- vznik výtvarné skupiny.

25.července06- malování v plenéru.