Obrazy instalované 1. 5. 06 v KD P.Bezruče:                      zpět na  Havířovský kvaš