Kotulova dřevěnka v Havířově                                                    zpět na  Havířovský kvaš