Ukázka postupu při tvorbě v terénu:                               zpět na  Havířovský kvaš

       

 Práce výtvarné skupiny v plenéru: