Založení výtvarné skupiny                                     zpět na Havířovský kvaš

Dne 14.12.2005 ,ve středu, bylo rozhodnuto, že členové tohoto výtvarného kurzu vytvoří dnešním dnem výtvarnou skupinu s názvem Kvaš Havířov. Zakládající členové této VS  se poprvé sešli ve výtvarném kurzu, který otevřel MKS v Havířově v KD Petra Bezruče ve školním roce 2003 -2004. Kurz vedl a nadále vede havířovský výtvarník Otta Dedek. Vedle těchto účastníků, kteří měli zájem o vlastní amatérskou tvorbu navštěvovali kurz i ti, kteří se připravovali na výtvarné nebo pedagogické školy. První vážnější záměr o vytvoření vlastní výtvarné skupiny vznikl po výstavě, která se uskutečnila v červnu r. 2005 v galérii Maryčka. Své práce tehdy představili: Otta Dedek, Josef Čmiel, Radomír Kolek, Jana Kurková, Emilie Nezhodová, Hana Popovičová, František Procházka, Irena Slonková a Denisa Sofková.

Členové kurzu si uvědomili, že jejich výtvarná tvorba se bude zlepšovat, když budou společně tvořit, navzájem si pomáhat a organizovat kolektivní výstavy. Ve skupině nepůjde o jednotný výtvarný postoj. Každý má svůj názor, své zkušenosti, které ve své tvůrčí činnosti uplatní.

Věříme, že společný zájem, společná práce i osobní poznání povede VS Kvaš k lepším výsledkům každého člena. Hlavním cílem je pak podílet se svou tvorbou na rozvoji havířovské výtvarné kultury. Předsedou VS Kvaš byl zvolen Josef Čmiel, výtvarně povede VS nadále Otto Dedek.  

Kroniku povede Josef Čmiel s tím, že příspěvky do této kroniky budou dodávat postupně všichni členové.

Dne 22.12.2005 byla svolána schůzka rozlučková s rokem 2005 v restauraci Valaška v Havířově, kde byla také upřesněna další činnost.  

Fotografie výtvarníků :

                 

 

28.února 2006-  havířovský Deník- vznik výtvarné skupiny.

                   Jako předloha slouží výtvarníkům fotografie, obrázky z časopisů, figuranti, různě aranžována zátiší, nebo i práce pana O.Dedka. 

               Dne 7.6.06  počasí dovolilo práci i mimo uzavřené prostory KD. 

                                                                           Jako poslední setkání výtvarníků v roce 2005-06 bylo zachycení krajiny u obce Soběšovice.

                                                                          Pomocí suchého pastelu, tužky a pastelky byla přenášena krajina na výkres.  Některé fragmenty práce zobrazuje i následující foto:  

 Pracemi výtvarníků je také vyzdobena chodba 2.patra KD P.Bezruče v Havířově. Tato stálá řekněme expozice obsahuje okolo 9 obrazů. 

 Dne 17. 6.06 se uskutečnilo malování v areálu Kotulovy dřevěnky. Po polední intenzivní bouřce již slunce opět hřálo-28°.

 Od června se skupina schází celkem pravidelně v malebné zahradě jedné z výtvarnic. Využívá se tak mnoho námětů, které si můžeme z přírody vybrat

a zachytit je. Velmi zajímavou se jevila  mini výstavka prací výtvarníků  v zahradě pro známé a sousedy.

25.července06- havířovský Deník- malování v plenéru.

                                                                          Teplé počasí až do konce října vybízí k tvorbě v exteriéru. Hledají se vhodná témata např.Lučina , Hav.parky atd. 

                   Celý podzim je bohatý na různé  oslavy,výstavy.   Z vernisáže našeho učitele,výtvarnické osobnosti O.Dedka nabízíme Foto.

                                                                

  Z první samostatné výstavy skupiny Kvaš v Prostřední Suché, z knihovny 10.11.06,nabízíme Foto.