Zahradní mini výstavka                                                  zpět na  Havířovský kvaš